Dot.wyborów w 2023 r. i właściwego doboru właściwych ludzi do władz w Polsce. Żyjemy w jednym wielkim tzw. „demokratycznym” oszustwie wyborczym. De facto w Polsce nie ma demokracji.

Ze strony:
https://tymczasowaradastanu.wordpress.com/2023/01/07/prezydent-elektorski-rp-teresa-garland-do-zainteresowanych-zdobyciem-w-polsce-wladzy-komitet-wyborczy-narodu-polskiego/

przesłanie wideo do odsłuchania oraz do pobrania i kolportacji poniżej:

https://www.cda.pl/video/1289870980

https://mega.nz/file/p7RC1DbL#O7ebu_Nh6saYbgawuL0OyBjNYx78fephkJEluW11Kas

TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO

SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

 

Aktywnie działamy na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji

w trybie PRO publico bono - non profit

 

Adres Komitetu: Teresa Garland – Prezydent Elektorski RP, skr.Poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13a,

32-050 SKAWINA, POLAND,  www.tymczasowaradastanu.wordpress.com

D389 2023 01 07                                                                                                                dnia 7 I 2023r

 

Przesłanie do wszystkich zainteresowanych zdobyciem w Polsce władzy

 

Dotyczy nadchodzących wyborów w 2023 roku i właściwego doboru właściwych ludzi do władz w Polsce.

 

Od dziesięcioleci żyjemy w jednym wielkim tzw. „demokratycznym” oszustwie wyborczym. To przede wszystkim banki, korporacje i służby obcych państw przejęły w Polsce władzę. De facto nie możemy mówić że w Polsce panuje demokracja, kiedy ani w rządzie, ani w sejmie, ani w senacie, ani na urzędzie prezydenta RP nie ma w rzeczywistości przedstawicieli Narodu Polskiego – są tylko przedstawiciele partii - działających na rzecz zagranicznych państw, banków, lobbystów i korporacji.

 

Skoro państwo powstało po to by chronić ludzi: ich majątki, zapewniać bezpieczeństwo obywatelom i umożliwić im godne, szczęśliwe życie, to jak to się dzieje, że mamy wpisane w Konstytucję: Prawa Człowieka i demokrację, a nasze państwo stacza się coraz bardziej i szybciej ku coraz większemu chaosowi prawno-instytucjonanemu a nasze życie ku coraz większej biedzie i coraz większemu zniewoleniu?

 

Czujemy się coraz bardziej zagrożeni i zniesmaczeni dokonywanymi na nas zgodnie z tzw. „prawem” rabunkami, przez między innymi polityków, banki i korporacje, jesteśmy coraz bardziej poddawani niezuasadnionej przemocy prawno-siłowej ze strony funkcjonariuszy i urzędników państwowych – w tym sędziów, prokuratorów, komorników, etc. i poprzez wciąż nowe ustawy coraz bardziej nas się zniewala, odbiera się nam własność, odbiera się nam możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w celu przeżycia, łamie się nam w Polsce nasze niezbywalne Naturalne Prawa Człowieka. Dlaczego tak się dzieje?

 

Otóż instytucja państwa polskiego wraz z władzami najwyższymi państwa polskiego zostały po kryjomu i podstępnie przejęte przez banki i korporacje.   I to oni w praktyce wystawiają swoich kandydatów do władzy w każdych następnych wyborach – robią to poprzez partie. To oni przedkładają potem do sejmu gotowe projekty ustaw i rozporządzeń do przegłosowania i wdrożenia w państwie polskim.

 

Dlatego My – Polacy - musimy dokonać natychmiast wszelkich starań żeby wysłać naszych polskich reprezentantów do władzy – w celu przywrócenia Polakom ich niezbywalnych Naturalnych Praw Człowieka i Obywatela – w tym przede wszystkim Prawa do (prze) życia - we własnym kraju. Aktualnie za pomocą tzw. „prawa”, Polacy wszelkimi metodami są skazywani przez aktualne władze na śmierć – zgodnie z tzw. „prawem”.

 

Nie ma innej rady jak stworzyć naszą narodową platformę demokratyczną do przeprowadzenia pierwszych demokratycznych wyborów, a jeśli nie zostanie nam to umożliwione, lub zostanie nam to zablokowane albo zniszczone, to musimy zastosować TOTALNY BOJKOT WYBORÓW. Albowiem nie może być tak, żeby korporacyjno-bankierska władza, która coraz bardziej nas ograbia i zniewala, miała po raz kolejny – z powodu nieświadomości społeczeństwa polskiego – otrzymać od nas legitymizację do władania w naszym imieniu, naszym narodowym państwem polskim - przynależącym do Narodu Polskiego. Wiedząc wszystko co wcześniej tutaj wymienione, to w następnych wyborach tylko idiota pójdzie zagłosować na partie!

 

Nigdy nie było i nie ma w Polsce ani jednej partii -  Partii Narodu Polskiego - która by wystawiła swoich kandydatów do wyborów jako reprezentantów Narodu Polskiego i która by weszła SKUTECZNIE do sejmu by SKUTECZNIE realizować interesy naszego państwa polskiego i interesy Narodu Polskiego. Dlatego My – zwykli obywatele polscy - cały czas jesteśmy niemiłosiernie eksploatowani, ograbiani, poniżani i zniewalani przez naszych wewnętrznych wrogów i obcych, bo o Naród Polski - jego dobro i jego rozwój gospodarczy - nikt we władzach nie dba.

 

Dlatego, jeśli do następnych wyborów parlamentarnych, nie powstanie – niezależna od zagranicznych ośrodków  - polska siła polityczna, która przedstawi na swojej liście wyborczej kandydatów Narodu Polskiego, którzy będą w stanie udźwignąć ciężar władzy w celu skutecznej realizacji dobra wspólnego i interesów Narodu Polskiego, to nie wolno Polakom iść do wyborów – trzeba będzie zastosować TOTALNY BOJKOT WYBORÓW!

 

Słów kilka do zarządzających Polską agentów, bankierów i korporacji oraz do tych którzy idą po władzę żeby się „nachapać” na krzywdzie coraz bardziej uciemiężanego, ograbianego i zniewalanego Narodu Polskiego.

 

Informuję zarządzające Polską zza kulis władze - jawne i ukryte - i ich agentów, działająccyh w interesie: banków, korporacji, obcych państw, czy innych grup lobbystów, etc. że jeśli nie umożliwią nam  - Polakom - wprowadzenia reprezentacji Narodu Polskiego do władzy – to ogłaszam niniejszym dla całego Narodu Polskiego – TOTALNY BOJKOT WYBORÓW! Będziemy zarządzać bezpośrednio na podstawie art.4 Konstytucji.

 

Stanowisko do bankierów i korporacji: Nie otrzymacie od Polaków już nigdy więcej legitymizacji do władania Polską! Wasze rzekomo „demokratyczne” oszustwo wyborcze zostało już Polakom ujawnione.

Chcecie tutaj w Polsce nadal prowadzić Wasze biznesy? Ok! Ale nie macie prawa łamać naszych przyrodzonych Praw Człowieka – w tym prawa do życia i do przeżycia! Obowiązkowy haracz ZUSowski ma być zniesiony.  Polacy mają mieć bezwarunkowe prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, a emerytury na godne życie mają być wypłacane każdemu Polakowi przez państwo z Waszych korporacyjno-bankierskich pieniędzy. Wykorzystywaliście nas i ograbialiście nas przez dziesięciolecia – czas abyście zwrócili nienależne Wam łupy i zapłacili za zniszczenie naszych zakładów pracy i naszej polskiej gospodarki narodowej po 1989 roku. Nie macie prawa łamać naszych niezbywalnych Naturalnych Praw Człowieka i Obywatela. Nie macie prawa naruszać naszej polskiej Konstytucji, która jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej polskiej ani żadnych wszystkich przynależnych Narodowi Polskiemu praw - w tym praw naszej cywlizacji łacińskiej. Nie macie prawa wtrącać się do naszego wymiaru sprawiedliwości ani do naszych wewnętrznych spraw państwowych. Nie macie prawa naruszać naszych wierzeń ani okradać nas z owoców naszej pracy – nie macie prawa ściągać żadnych podatków dochodowych od Polaków! Nie macie prawa przywłaszczać sobie i monopolizować, nawet na podstawie jakichkolwiek - w tym tajnych umów – strategicznych sektorów polskiej gospodarki ani znajdujących się na terenie Polski naszych zasobów naturalnych. Zasoby naturalne możecie u nas kupować ale jawnie i po uczciwej cenie.

 

Moim zadaniem jako Prezydenta Elektorskiego RP, jest doprowadzenie Polaków do władzy we własnym kraju, poprzez wystawienie listy wyborczej z kandydatami Narodu Polskiego i przeprowadzenie pierwszych prawdziwie demokratycznych wyborów do sejmu i senatu, w których obywatele polscy, będą mieli prawo do indywidualnego kandydowania na posłów, a więc do biernego uczestnictwa w wyborach i realną możliwość WEJŚCIA do sejmu, do senatu i do władz jako reprezentanci Narodu Polskiego we władzach. W tej chwili ponad 99 procent Polaków nie ma de facto prawa do kandydowania, nie mówiąc o możliwości wejścia do sejmu i sprawowania władzy – to nie jest demokracja!

 

W celu przygotowania do kolejnych wyborów przedstawicielstwa polskiego by Naród Polski w końcu mógł skutecznie uczestniczyć w wyborach a potem we władzach własnego kraju – Polski – oczekuję użyczenia mi w Warszawie pomieszczeń biurowych za darmo, w celu realizacji konstytucyjnych praw wyborczych Narodu Polskiego, Narodu który przez rządy bankierów i korporacji został całkowicie pozbawiony możliwości wystawiania swoich kandydatów na listach wyborczych, w wyniku czego cały czas jesteśmy gnębieni,  upadlani, ograbiani i zniewalani, bo o interesy, rozwój i bezpieczeństwo ekonomiczne Polaków nikt nie dba. Władza została Narodowi Polskiemu wykradziona – zostalo złamane Międzynarodowe Prawo do Samostanowienia Narodów.

 

Wcześniej czy później Polacy odzyskają GODNOŚĆ życia we własnym kraju – bo mają zawsze możliwość zbojkotowania całkowitego i totalnego niedemokratycznych i fikcyjnych wyborów - mamy nasze konstytucyjne prawo do zarządzania bezpośredniego państwem polskim poprzez artykuł 4 Konstytucji. Lepiej zatem dla wszystkich zainteresowanych stron – w tym strony korporacyjno-bankierskiej - podjąć dialog bezpośrednio z Narodem Polskim wcześniej, zamiast ponosić skutki naszej walki wyborczej w postaci totalnego bojkotu wyborów już niedługo. Zatem: Demokracja czy Bojkot? To zależy czy Naród Polski, a nie tylko partie, skutecznie wystawi swoich reprezentantów do władz w kolejnych wyborach i czy wejdzie do sejmu by SKUTECZNIE rządzić Polską.

 

Zapraszam do dialogu, współdziałania i współtworzenia Komitetu Wyborczego Wyborców Narodu Polskiego. Podaje mój nr telefonu: 737858272. W razie problemów z połączeniem telefonicznym, proszę próbować aż do skutku, w różnych porach dnia.

Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej  - Teresa Garland Polska, dnia 7 I 2023r.,